Kiến nghị về việc: Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quá hạn

Trần Hưng Trà - Ngày 16/08/2022 15:55

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi Bộ KHCN, Cục SHTT, Tôi đã nộp đơn đăng ký sáng chế ngày 4/7/2019 và đã có QĐ công bố đơn số: 102372/QĐ-SHTT ngày 15/11/2019. Đến nay đã 32 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa nhận được thông báo kết quả thẩm định nội dung và các nội dung khác liên quan. Kính mong Cục sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định và thông báo kết quả sớm giúp. Trân trọng cảm ơn. Người kính đơn: Trần Hưng Trà.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 31/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 20939w/SHTT-SC trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Trần Hưng Trà./.

File đính kèm: 20939w.SHTT-SC.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 192

PAKN đang xử lý 184

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In