Kiến nghị về việc: Bị quấy rối bằng các thiết bị điện tử công nghệ trên các thiết bị máy tính và điện thoại

Trần Huỳnh Ngọc - Ngày 08/05/2023 20:40

Nội dung kiến nghị :

Điện thoại tôi và vợ tôi bị liên kết vào các thiết bị có tên như trên ảnh. Và thiết bị đó tự động bật tắt kết nối trên điện thoại của tôi trong khi tôi không cho phép. Tôi có tìm hiểu thì được biết đó có thể là thiết bị của tôi được liên kết với apple tv hoặc là điện thoại nào đó với mục đích truyền phát nhạc video ảnh và phản chiếu màn hình iphone của tôi đến các thiết bị đó. Và tôi có đăng kí wf để sử dụng cho gia đình với tên là: TRONG nhưng khi tôi tìm hiểu và thử kết nối các mạng khác thì tôi tìm được 1 WF ẩn khác củng với tên TRONG như wf của gia đình tôi.
File đính kèm: IMG_0201.png

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh kiến nghị này do phản ánh kiến nghị này không thuộc thẩm quyền, chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 136

PAKN đang xử lý 189

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In