Kiến nghị về việc: trùng tên/mã số

Trần Ngọc Hoàng / Công ty TNHH MTV MAY BAI - Ngày 14/08/2021 12:29

Nội dung kiến nghị :

Xin chào tôi đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ tuy nhiên, hệ thống báo là TRÙNG công ty của tôi có mã số thuế là 6101200969 vui lòng hỗ trợ trân trọng cảm ơn

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 01/9/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 8140/SHTT-CNTT trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Ngọc Hoàng./.

File đính kèm: 8140_SHTT-CNTT.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In