Kiến nghị về việc: Chậm trễ trong việc cập nhật dữ liệu thông tin và xử lý đơn sở hữu công nghiệp

Trương Mỹ Thiện - Ngày 01/02/2023 17:15

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi Quý Cơ Quan, Tôi xin có 2 ý kiến phản ánh như sau: (1) Từ tháng 10/2022 đến nay, người dân đã không có công cụ đảm bảo có thể kịp thời tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, cụ thể là kho dữ liệu Wipopublish của Cục Sở hữu trí tuệ đã KHÔNG cập nhật dữ liệu bắt đầu từ công báo sở hữu công nghiệp tháng 10/2022 (nhãn hiệu). (2) Đã có rất nhiều đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị chậm trễ xử lý, cụ thể theo Công báo sở hữu công nghiệp tháng 1/2023, chỉ có 15/1.197 đơn nhãn hiệu nộp tháng 11/2022 và 27 đơn/2.936 đơn nộp tháng 10/2022 có kết quả chấp nhận đơn hợp lệ và được công bố. Theo quy định tại Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sẽ được thẩm định hình thức trong thời hạn 30 ngày và sẽ được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày hợp lệ. Bên cạnh đó, Khoản 1a Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi (có hiệu lực từ 01/01/2023), đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ sẽ được công khai ngay sau khi được tiếp nhận. Kính mong Quý Cơ quan xem xét và sớm có hướng giải quyết.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Quý Công dân_Trương Mỹ Thiện;

Địa chỉ: số 11 Trần Bình Trọng, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

 

Ngày 14/02/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Quý công dân Công văn số 520/SHTT-CNTT để trả lời phản ánh, kiến nghị về việc chậm trễ trong việc cập nhật dữ liệu thông tin và xử lý đơn sở hữu công nghiệp.

Công văn số 520/SHTT-CNTT được đính kèm theo nội dung trả lời trong Hệ thống này.

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In