Kiến nghị về việc: Black Screen

Black Screen - Ngày 23/12/2022 21:14

Nội dung kiến nghị :

Blackscreen.tech Use a black screen to dim the second monitor without turning it off. Cleaning a monitor with a black screen. Utilize a black screen for games. To eliminate the chance of burns, plasma televisions should have a black screen.
File đính kèm: black-screen.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị này do không phải là phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 64

PAKN đang xử lý 112

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In