Kiến nghị về việc: Khiếu nại lần 2 v/v Chậm trễ trả kết quả "Thẩm định hình thức" đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2023-37826

Nguyễn Chánh Đại - Ngày 04/01/2024 09:27

Nội dung kiến nghị :

Tôi đã nộp đơn đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2023-37826 vào ngày 24/08/2023. Do việc xử lý hồ sơ chậm trễ quá lâu, nên tôi đã gửi phản ánh kiến nghị vào ngày 24/11/2023 mã số PAKN.20231124.0001. Đến nay tôi vẫn chưa nhận được trả lời của Quý Cơ quan. Theo quy định, thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau: Thẩm định hình thức: 01 tháng. Đến nay đã chậm trễ hồ sơ của tôi hơn 04 tháng. Việc chậm trễ phản hồi chấp nhận hình thức đơn của Cục Sở hữu trí tuệ cho Doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh của tôi, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Rất mong Quý Cơ quan hỗ trợ giải quyết cho Doanh nghiệp. Cảm ơn.
File đính kèm: 4-2023-37826.jpg

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: công dân Nguyễn Chánh Đại;

Địa chỉ: Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

Ngày 08/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Quý Công dân Công văn số 74/SHTT-NH để trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến nhãn hiệu số 4-2023-37826.

Công văn số 74/SHTT-NH được đăng tải công khai kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này.

File đính kèm: Nguyễn Chánh Đại.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In