Kiến nghị về việc: Hỏi đáp

Dương - Ngày 15/12/2022 10:08

Nội dung kiến nghị :

Hỏi đáp
File đính kèm: anh.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị này do đây không phải là phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In