Kiến nghị về việc: Cung cấp thông tin về việc triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Công ty TNHH Hải Âu Phát - Ngày 04/12/2023 10:01

Nội dung kiến nghị :

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp các thông tin , trình tự, thủ tục và hướng dẫn thực hiện đối với các kiến nghị sau: 1. Các quy định, quy trình, căn cứ pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành liên quan đến việc Chứng nhận, phê duyệt mẫu đối với thiết bị đầu số điện tử của trụ bơm xăng dầu. 2. Với các thiết bị đã được phê duyệt mẫu nhưng chưa có hoặc chưa được nâng cấp chức năng ghi nhận và lưu trữ số liệu mỗi lần bơm nhưng đã cung cấp cổng kết nối in – out. Việc kết nối dữ liệu in-out để thực hiện việc đọc và ghi nhận (lưu trữ) số liệu từ đầu số điện tử hiện có bằng thiết bị điện tử hỗ trợ phải thực hiện theo quy định nào? Cơ quan nào cấp phép?
File đính kèm: BKHVCN_DKN1223.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty TNHH Hải Âu Phát;

Địa chỉ: QL27, thôn Trung Tâm, xã Đạ K'nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 27/12/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường - Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Quý Công ty Công văn số 4373/TĐC-ĐL V/v hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về đo lường để trả lời phản ánh kiến nghị của Quý Công ty.

Công văn số 4373/TĐC-ĐL được đăng tải, công khai trong Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In