Kiến nghị về việc: Vsmarthome: #1 - Nhà Thông Minh Vũng Tàu

Vsmarthome: #1 - Nhà Thông Minh Vũng Tàu - Ngày 29/12/2022 22:47

Nội dung kiến nghị :

Vsmarthome: #1 - Nhà Thông Minh Vũng Tàu

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị này vì đây không phải là phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In