Kiến nghị về việc: Đề nghị hỗ trợ DN xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm

Nguyễn Quang Hiếu - Ngày 28/04/2021 15:19

Nội dung kiến nghị :

Ngày 09/04/2021, Công ty ThinkSmart đã gửi Công văn số 094/ CV-ThinkSmart đề nghị Vụ Công nghệ thông tin và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có văn bản xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm cho doanh nghiệp. Sở TT&TT đã hướng dẫn liên hệ với Vụ Công nghệ thông tin. Nhưng vụ CNTT lại không phản hồi hỗ trợ Doanh nghiệp. Đề nghị Vụ Công nghệ thông tin hướng dẫn, trả lời doanh nghiệp theo chức năng quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 9

PAKN đang xử lý 4

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In