Kiến nghị về việc: ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ ĐƠN YÊU CẦU HUỶ BỎ NHÃN HIỆU ĐN1-2021-00330

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 10/11/2022 11:03

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi quý bộ khoa học công nghệ Đồng kính gửi cục sở hữu trí tuệ Ngày 31/12/2021 chúng tôi đã gửi đơn số ĐN1-2021-00330 đề nghị huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu số 4-400254-000 và ngày 02/11/2022 chúng tôi tiếp tục gửi cục sở hữu trí tuệ công văn số 011122/DL-CV yêu cầu cục sở hữu trí tuệ giải quyết theo luật định nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được công văn phản hồi và kết quả xử lý từ cục sở hữu trí tuệ. - Căn cứ vào luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019. - Căn cứ vào nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ. - Căn cứ vào công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp mà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chúng tôi yêu cầu cục sở hữu trí tuệ và bộ khoa học và công nghệ giải quyết dứt điểm vụ việc trên và có câu trả lời cho chúng tôi tại sao văn bằng 4-400254-000 lại được cấp cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ ? Trong khi theo luật sở hữu trí tuệ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rất rõ ràng về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và văn bằng 4-400254-000 của ông CHEN KUN-FA trùng với nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm số văn bằng nhãn hiệu: 130739 ngày 30/07/2009 hết hạn ngày 14/05/2018 ? Chúng tôi đề nghị cục sở hữu trí tuệ và bộ khoa học và công nghệ giải quyết việc trên theo luật định để tránh làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng tôi trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Thân ái TRẦN CÔNG THẮNG - CEO Mobile: 0918.26.11.44

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Quý Công ty TNHH sản xuất công nghệ M&E Dolin

Ngày 15/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 10438/SHTT-TTKN về việc Thông báo đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu để trả lời phản ánh kiến nghị của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 59

PAKN đang xử lý 69

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In