Sở hữu trí tuệ

Danh sách phản ánh kiến nghị về "Sở hữu trí tuệ" tìm thấy 30 kết quả
CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM - Ngày 31/05/2023 09:59 - Chưa trả lời

Chậm trễ việc giải quyết đơn gia hạn bằng độc quyền

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ. Công ty Hải Nam có thực hiện gia hạn một số văn bằng độc quyền nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp như sau: GH4-2022-05155; GH4-2022-06266; GH3-2022-05154 ngày 26/07/2022, đến nay đã được 10 tháng nhưng công ty vẫn chưa nhận được kết quả thẩm định nội dung. Việc chậm trễ này đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 25/05/2023 07:38 - Chưa trả lời

Cục sở hữu trí tuệ không trả lời đơn khiếu nại lần 1

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ khoa học và công nghệ đồng kính gửi cục trưởng cục sở hữu trí tuệ Ngày 09/05/2023 chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại theo mẫu và các tài liệu, văn bản liên quan tới cục sở hữu trí tuệ. 8h18 ngày 11/05/2023 cục sở hữu đã tiếp nhận đơn khiếu nại của chúng tôi (theo dấu bưu điện - file đính kèm). Theo quy định thì nội...
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT PHÚ TÀI - Ngày 15/05/2023 10:08 - Chưa trả lời

Chậm giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu sổ 4-2021-13379

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Phú Tài có nộp đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-13379 ngày 09/04/2021, công bố A ngày 25/06/2021.Theo quy định thì thời hạn thẩm định nội dung là 9 tháng sau thời điểm công bố. Đến nay đã gần 24 tháng, kể từ ngày công bố A mà công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 30/04/2023 09:22 - Đã trả lời

KHIẾU NẠI VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG VĂN SỐ 8669w/SHTT-TTKN

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ khoa học và công nghệ, đồng kinh gửi cục sở hữu trí tuệ Căn cứ vào Điều 8, điều 9 CÔNG ƯỚC PARIS và Điều 4, điểm h, k Điều 74, Điều 76, Điều 78, khoản 2 điều 121, khoản 6 Điều 124, khoản 2 Điều 129, điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019 và Điều 28 Nghị định 63-CP năm 1996 về sở hữu...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 29/04/2023 12:16 - Đã trả lời

KHIẾU NẠI VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG VĂN SỐ 8669w/SHTT-TTKN

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ khoa học và công nghệ, đồng kinh gửi cục sở hữu trí tuệ Căn cứ vào Điều 8, điều 9 CÔNG ƯỚC PARIS và Điều 4, điểm h, k Điều 74, Điều 76, Điều 78, khoản 2 điều 121, khoản 6 Điều 124, khoản 2 Điều 129, điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019 và Điều 28 Nghị định 63-CP năm 1996 về sở hữu...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 28/04/2023 08:02 - Đã trả lời

KIẾN NGHỊ XỬ LÝ CÔNG VĂN SỐ 8669w/SHTT-TTKN

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ khoa học và công nghệ, đồng kính gửi cục sở hữu trí tuệ. Theo Công văn số 1443/SHTT-TTKN ký ngày 10/04/2023 thì chúng tôi phải nhận được công văn số 8669w/SHTT-TTKN đã ký ngày 10/04/2023 nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được công văn nêu trong công văn số 1443/SHTT-TTKN. Do thời gian chúng tôi nộp...
HỘ KINH DOANH HIỆP LINH - Ngày 27/04/2023 10:18 - Đã trả lời

Hỗ trợ kiểm tra tình trạng Đơn đăng ký nhãn hiệu

Nội dung kiến nghị: Dear các Anh/Chị ! Nhờ anh/chị hỗ trợ kiểm tra phản hồi giúp đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp cách nay đa 02 tháng nhưng chưa nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, tra cứu trên trang web WIPO cũng không thấy có thông tin gì liên quan. Mã đơn: 4-2023-05831 Chúng tôi cũng đã gửi e-mail vào địa chỉ iphelpdesk@ipvietnam.gov.vn để...
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX - Ngày 20/04/2023 01:26 - Đã trả lời

Thời hạn thẩm định nội dung cho việc đăng ký nhãn hiệu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ. Công ty TNHH DIGI-TEXX đã đăng ký nhãn hiệu với số đơn: 4-2022-13143 ngày 14/4/2022, đã đăng công báo vào tháng 06/2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã quá thời hạn 9 tháng kể từ ngày công bố A, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo về tình trạng xử lý đơn cho kết quả thẩm định nội dung. Kính mong...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 20/03/2023 10:26 - Đã trả lời

KHIẾU NẠI VỀ VIỆC CHẬM GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ HUỶ BỎ NHÃN HIỆU

Nội dung kiến nghị: Kinh gửi bộ khoa học và công nghệ Đồng kính gửi cục sở hữu trí tuệ Nhưng các phản ánh phản ánh kiến nghị PAKN.20221110.0001 và PAKN.20221213.0076 lần trước, mặc dù đơn yêu cầu huỷ bỏ chứng nhận nhãn hiệu số ĐN1-2021-00330 nộp ngày 31/12/2021 thì chúng tôi mới chỉ nhận được 02 công văn phản hồi từ quý cục công văn số 10438/SHTT-TTKN...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 20/03/2023 10:40 - Đã trả lời

KHIẾU NẠI VỀ VIỆC CHẬM GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ HUỶ BỎ NHÃN HIỆU

Nội dung kiến nghị: Kinh gửi bộ khoa học và công nghệ Đồng kính gửi cục sở hữu trí tuệ Nhưng các phản ánh phản ánh kiến nghị PAKN.20221110.0001 và PAKN.20221213.0076 lần trước, mặc dù đơn yêu cầu huỷ bỏ chứng nhận nhãn hiệu số ĐN1-2021-00330 nộp ngày 31/12/2021 thì chúng tôi mới chỉ nhận được 02 công văn phản hồi từ quý cục công văn số 10438/SHTT-TTKN...
30 bản ghi trong 3 trang
1 2 3
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 80

PAKN đang xử lý 128

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In