Hoạt động khoa học và công nghệ

Danh sách phản ánh kiến nghị về "Hoạt động khoa học và công nghệ" tìm thấy 57 kết quả
CÔNG TY LUẬT TNHH A+ - Ngày 26/02/2024 11:21 - Đã trả lời

CHẬM GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi có một số kiến nghị sau đây: 1. Các đơn đăng ký số 4-2021-28714, 4-2021-28715 đã có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ ngày 30/06/2023, đơn đăng ký số 4-2021-28717 đã có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ ngày 11/08/2023 và chúng tôi đã đóng tiền cấp văn bằng bảo hộ nhưng đến nay...
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET - Ngày 01/02/2024 01:38 - Đã trả lời

Chậm công bố đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2023-25151

Nội dung kiến nghị: Thưa quý Cục, Vào ngày 15/06/2023, Công ty Cổ phần King Food Market có nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, với nội dung cụ thể sau: Số đơn 4-2023-25151 Chủ đơn Công ty Cổ phần King Food Market Địa chỉ 37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn hiệu Logo, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ 29, 31, 35 Tính từ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET - Ngày 01/02/2024 01:00 - Đã trả lời

Chậm công bố đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2023-17914

Nội dung kiến nghị: Thưa quý Cục, Vào ngày 08/05/2023, Công ty Cổ phần King Food Market có nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, với nội dung cụ thể sau: Số đơn 4-2023-17914 Chủ đơn Công ty Cổ phần King Food Market Địa chỉ 37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn hiệu KING’S MART Nhóm hàng hóa/dịch vụ 29, 31, 35 Tính từ...
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET - Ngày 01/02/2024 01:58 - Đã trả lời

Chậm công bố đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2023-17915

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Thưa quý Cục, Vào ngày 08/05/2023, Công ty Cổ phần King Food Market có nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, với nội dung cụ thể sau: Số đơn 4-2023-17915 Chủ đơn Công ty Cổ phần King Food Market Địa chỉ 37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn hiệu KFM Nhóm hàng hóa/dịch...
Công Danh - Ngày 12/01/2024 03:37 - Đã từ chối

Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ như nào? ở đâu?

Nội dung kiến nghị: Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ về bánh được không và Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ ở đâu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 07/12/2023 08:26 - Đã trả lời

SỰ VIỆC TƯƠNG TỰ NHƯNG QUYẾT ĐỊNH TRÁI NGƯỢC

Nội dung kiến nghị: - Căn cứ theo hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật. Hôm nay công ty TNHH sản xuất công nghệ m&e Dolin kính mong bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ kiểm tra xem xét các quyết định của cục sở hữu trí tuệ là 2140/QĐ-SHTT ký ngày 04/05/2019, 374/QĐ-SHTT ký...
Công ty TNHH Hải Âu Phát - Ngày 04/12/2023 10:41 - Đã trả lời

Cung cấp thông tin về việc triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp các thông tin , trình tự, thủ tục và hướng dẫn thực hiện đối với các kiến nghị sau: 1. Các quy định, quy trình, căn cứ pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành liên quan đến việc Chứng nhận, phê duyệt mẫu đối với thiết bị đầu số điện tử của trụ bơm xăng dầu. 2. Với các thiết bị đã được phê duyệt...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 26/11/2023 10:35 - Đã trả lời

KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT HUỶ BỎ NHÃN HIỆU GỬI BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ Ngày 25/10/2023 công ty TNHH sản xuất công nghệ m&e DOLIN(công ty DOLIN) gửi đơn khiếu nại lần 2 lên bộ trường và nhận được công văn số 568/TTra-P3 ký ngày 03/11/2023 gửi cục sở hữu trí tuệ v/v xử lý đơn yêu cầu của công ty DOLIN. Ngày 25/11/2023 công ty DOLIN chúng tôi nhận được phản hồi...
Lâm Thành - Ngày 24/11/2023 04:55 - Đã trả lời

Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính

Nội dung kiến nghị: Nội dung kiến nghị : Kính gửi Cục Sở hữu trí tuệ! Tôi xin trình bày đơn như sau: Chủ đơn: Hoàng Thị Thanh Nga Đăng ký nhãn hiệu số: 4-2020-250217 Ngày nộp đơn: 01.12.2020 Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ và Công bố đơn ngày: 5.02.2021. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, thời gian thẩm định nội dung...
Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về - Ngày 24/11/2023 03:10 - Đã trả lời

Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính

Nội dung kiến nghị: Nội dung kiến nghị : Kính gửi Cục Sở hữu trí tuệ! Tôi xin trình bày đơn như sau: Chủ đơn: Hoàng Thị Thanh Nga Đăng ký nhãn hiệu số: 4-2020-250217 Ngày nộp đơn: 01.12.2020 Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ và Công bố đơn ngày: 5.02.2021. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, thời gian thẩm định nội dung...
57 bản ghi trong 6 trang
1 2 3 4 5 6
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 263

PAKN đang xử lý 208

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In