Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Danh sách phản ánh kiến nghị về "Tiêu chuẩn đo lường chất lượng" tìm thấy 2 kết quả
Nguyễn Xuân Nghiêm - Ngày 10/08/2021 11:21 - Đã trả lời

Đăng ký Mã số mã vạch

Nội dung kiến nghị: Thủ tục hành chính đăng ký mã số mã vạch niêm yết là mức độ 4. Khi thực hiện thủ tục, tổ chức/doanh nghiệp vẫn được yêu cầu thực hiện theo 3 bước: nộp online/nộp bản giấy/nộp phí, và lấy mốc thời gian nhận nộp bản giấy để tính thời hạn 5 ngày để được cấp mã số. Như vậy, thủ tục trên thực tế thực hiện mới ở mức độ 2. Quý cơ quan cho hỏi...
Nguyễn Đức Phương - Ngày 15/07/2021 08:52 - Đã trả lời

Hướng dẫn làm rõ công thức tính toán cọc xi măng đất trong TCVN9906-2014

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Bộ khoa học và công nghệ! Tôi đang làm thiết kế cọc xi măng đất theo TCVN9906-2014 có một số công thức tính trong tiêu chuẩn chưa có hướng dẫn cụ thể, kính đề nghị Bộ làm rõ các công thức và cách tính toán cho các công thức sau: Công thức E.6 làm rõ đơn vị và cách tính đại lượng WE, Wc, phi trong công thức theo hình minh họa...
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 27

PAKN đang xử lý 15

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In