Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ

Danh sách phản ánh kiến nghị về "Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ" tìm thấy 1 kết quả
Thanh Hải - Ngày 11/09/2022 11:27 - Đã từ chối

Hỏi về cách điều trị covid tại nhà

Nội dung kiến nghị: Hỏi về cách điều trị covid tại nhà
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 192

PAKN đang xử lý 184

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In