Nội dung

Trần Công Thắng - Ngày 07/05/2023 09:58 - Đã trả lời

Phản ánh về kết luật của cục sở hữu trí tuệ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ khoa học và công nghệ, đồng kinh gửi cục sở hữu trí tuệ Căn cứ vào Điều 8 CÔNG ƯỚC PARIS và Điều 4, điểm h, k Điều 74, Điều 76, Điều 78, khoản 2 điều 121, khoản 6 Điều 124, khoản 2 Điều 129, điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019 và Điều 28 Nghị định 63-CP năm 1996 về sở hữu công...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 30/04/2023 09:22 - Đã trả lời

KHIẾU NẠI VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG VĂN SỐ 8669w/SHTT-TTKN

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ khoa học và công nghệ, đồng kinh gửi cục sở hữu trí tuệ Căn cứ vào Điều 8, điều 9 CÔNG ƯỚC PARIS và Điều 4, điểm h, k Điều 74, Điều 76, Điều 78, khoản 2 điều 121, khoản 6 Điều 124, khoản 2 Điều 129, điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019 và Điều 28 Nghị định 63-CP năm 1996 về sở hữu...
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 29/04/2023 12:16 - Đã trả lời

KHIẾU NẠI VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG VĂN SỐ 8669w/SHTT-TTKN

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ khoa học và công nghệ, đồng kinh gửi cục sở hữu trí tuệ Căn cứ vào Điều 8, điều 9 CÔNG ƯỚC PARIS và Điều 4, điểm h, k Điều 74, Điều 76, Điều 78, khoản 2 điều 121, khoản 6 Điều 124, khoản 2 Điều 129, điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019 và Điều 28 Nghị định 63-CP năm 1996 về sở hữu...
Phạm Đức Dũng - Ngày 29/04/2023 11:46 - Đã trả lời

Việt Nam gia nhập hiệp định Artemis

Nội dung kiến nghị: tÔI CÓ KIẾN NGHỊ gửi bộ trưởng về việc tham gia hiệp định artemis để có thể hợp tác với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ từ đó thúc đẩy thêm việc làm và các công ty tư nhân có cơ hội tham gia dự án và các công ty vũ trụ mỹ sẽ xuất hiện ở việt nam dựa trên lợi ích chung hai quốc gia
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 28/04/2023 08:02 - Đã trả lời

KIẾN NGHỊ XỬ LÝ CÔNG VĂN SỐ 8669w/SHTT-TTKN

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ khoa học và công nghệ, đồng kính gửi cục sở hữu trí tuệ. Theo Công văn số 1443/SHTT-TTKN ký ngày 10/04/2023 thì chúng tôi phải nhận được công văn số 8669w/SHTT-TTKN đã ký ngày 10/04/2023 nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được công văn nêu trong công văn số 1443/SHTT-TTKN. Do thời gian chúng tôi nộp...
HỘ KINH DOANH HIỆP LINH - Ngày 27/04/2023 10:18 - Đã trả lời

Hỗ trợ kiểm tra tình trạng Đơn đăng ký nhãn hiệu

Nội dung kiến nghị: Dear các Anh/Chị ! Nhờ anh/chị hỗ trợ kiểm tra phản hồi giúp đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp cách nay đa 02 tháng nhưng chưa nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, tra cứu trên trang web WIPO cũng không thấy có thông tin gì liên quan. Mã đơn: 4-2023-05831 Chúng tôi cũng đã gửi e-mail vào địa chỉ iphelpdesk@ipvietnam.gov.vn để...
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX - Ngày 20/04/2023 01:26 - Đã trả lời

Thời hạn thẩm định nội dung cho việc đăng ký nhãn hiệu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ. Công ty TNHH DIGI-TEXX đã đăng ký nhãn hiệu với số đơn: 4-2022-13143 ngày 14/4/2022, đã đăng công báo vào tháng 06/2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã quá thời hạn 9 tháng kể từ ngày công bố A, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo về tình trạng xử lý đơn cho kết quả thẩm định nội dung. Kính mong...
Bùi Văn Hoàng - Ngày 07/04/2023 10:45 - Đã trả lời

Xin hỏi về hiệu lực một số tiêu chuẩn

Nội dung kiến nghị: Kính chào Quý cơ quan! Tôi có thắc mắc. Hiện nay TCVN 8819:2011 về thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa nóng đã được thay thế bới TCVN 13567. Nhưng hiện tại trong danh mục TCVN trên hệ thống của đơn vị vẫn còn. Kính đề nghị quý cơ quan cập nhật theo quy định
Bùi Văn Hoàng - Ngày 07/04/2023 10:10 - Đã trả lời

Xin hỏi về hiệu lực một số tiêu chuẩn

Nội dung kiến nghị: Kính chào Quý cơ quan! Tôi có thắc mắc như sau: - Hiện nay, có rất nhiều tiêu chuẩn TCVN có các file được phổ biến rộng rãi trên internet nhưng tôi có tra cứu trong danh mục tiêu chuẩn TCVN của Quý cơ quan thì không thấy có (một số ví dụ: TCVN 9437:2012 về quy trình khoan thăm dò địa chất; TCVN 9436:2012 nền đường ô tô, thi công và...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỜI TRANG THE LEADERS - Ngày 05/04/2023 02:04 - Đã trả lời

Chậm trễ giải quyết thẩm định đăng ký nhãn hiệu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Cục sở hữu trí tuệ Công ty CP đầu tư thời trang The Leaders xin có ý kiến phản ánh như sau: Công ty chúng tôi đã nộp đăng ký nhãn hiệu với 2 hồ sơ là 4-2019-52996 và 4-20199-52997 ngày 27/12/2019 và đã nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ cho cả 2 hồ sơ ngày 31/1/2020. Đến nay đã quá 9 tháng, thời gian đã quá lâu công ty...
80 bản ghi trong 8 trang
1 2 3 4 5 ... 8
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 80

PAKN đang xử lý 126

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In