Nội dung

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 26/11/2023 10:35 - Đã trả lời

KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT HUỶ BỎ NHÃN HIỆU GỬI BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ Ngày 25/10/2023 công ty TNHH sản xuất công nghệ m&e DOLIN(công ty DOLIN) gửi đơn khiếu nại lần 2 lên bộ trường và nhận được công văn số 568/TTra-P3 ký ngày 03/11/2023 gửi cục sở hữu trí tuệ v/v xử lý đơn yêu cầu của công ty DOLIN. Ngày 25/11/2023 công ty DOLIN chúng tôi nhận được phản hồi...
CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM - Ngày 14/11/2023 02:10 - Đã trả lời

CHẬM TRỄ PHẢN HỒI VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM NÊU TRONG THÔNG BÁO YÊU CẦU CHẤM DỨT HIỆU LỰC GCN NHÃN HIỆU

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Qúy Bộ KHCN, Cục SHTT. Chúng tôi là Công ty TNHH TM-SX Hải Nam. Ngày 25/09/2023, Công ty chúng tôi nhận được thông báo số 59171/SHTT-TTKN của Cục sở hữu trí tuệ ký ngày 07/09/2023 về việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 225175 cấp ngày 29/05/2014 của Công ty theo đơn đề nghị số ĐN1-2023-00004 từ...
CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM - Ngày 07/11/2023 05:07 - Đã trả lời

Chậm trễ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi: Bộ KH&CN, đồng kính gửi Cục SHTT. Chúng tôi: CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM. Chúng tôi đã thực hiện nộp phí, lệ phí cấp VBBH cho các đơn đăng ký: 4-2021-40497; 4-2021-14390; 4-2021-14389 từ ngày 12/09/2023. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là 2 tháng, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bằng bảo hộ của các đơn đăng ký trên gửi về. Kính...
Hộ kinh doanh Phạm Gia Khang Thịnh - Ngày 07/11/2023 02:39 - Đã trả lời

Chậm trễ trả kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-15261

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Cục Sở hữu trí tuệ! Tôi xin trình bày đơn như sau: Chủ đơn: Hộ kinh doanh Phạm Gia Khang Thịnh Đăng ký nhãn hiệu số: 4-2021-15261 Ngày nộp đơn: 22/04/2021 Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ và Công bố đơn ngày: 25/06/2021. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, thời gian thẩm định nội dung đơn là...
Hộ kinh doanh Phạm Gia Khang Thịnh - Ngày 07/11/2023 02:26 - Đã trả lời

Chậm trễ trả kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-15261

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Cục Sở hữu trí tuệ! Tôi xin trình bày đơn như sau: Chủ đơn: Hộ kinh doanh Phạm Gia Khang Thịnh Đăng ký nhãn hiệu số: 4-2021-15261 Ngày nộp đơn: 22/04/2021 Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ ngày: 24/05/2021. Số Công Bố và ngày công bố: 25/06/2021 Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, thời...
ĐỖ TRỌNG TUẤN - Ngày 07/11/2023 08:14 - Đã trả lời

KIẾN NGHỊ VỀ CHẤP NHẬN ĐƠN HỢP LỆ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Cục SHTT Tôi tên: ĐỖ TRỌNG TUẤN là đại diện chủ đơn đăng ký nhãn hiệu số đơn 4-2023-44182. Đến nay đã quá thời gian thẩm định hình thức, Tuy nhiên tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Cục SHTT. Rất mong Cục xem xét cập nhập tiến trình giải quyết để tôi có thể kịp thời theo dõi. Xin chân thành cảm ơn
ĐÀM THÙY DƯƠNG - Ngày 06/11/2023 03:54 - Đã trả lời

Đề nghị Bộ Khoa Học Công Nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ nghiêm túc trả lời đúng câu hỏi của Người dân.

Nội dung kiến nghị: 1. Ngày 7/8/2023, Tôi có phản ánh sự chậm trễ trong xử lý hình thức và xử lý nội dung của các đơn nhãn hiệu sau theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ hiện này: + Những đơn đăng ký nhãn hiệu số NH 4-2023-19680, NH 4-2023-19681, NH 4-2023-19682 nộp vào ngày 16/05/2023 và đơn đăng ký nhãn hiệu số NH 4-2023-21214 nộp vào ngày 24/05/2023 của...
Công ty TNHH TM DV THÁI SƠN VINA - Ngày 01/11/2023 11:36 - Đã trả lời

Chưa nhận bất kỳ thông báo kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2023-24183

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Cục SHTT, Công ty là đại diện chủ đơn đăng ký nhãn hiệu số đơn 4-2023-24183 nộp ngày 9/06/2023. Từ lúc nộp hồ sơ đến nay Công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Cục SHTT. Rất mong Cục xem xét cập nhập tiến trình giải quyết để chúng tôi có thể kịp thời theo dõi. Chúng tôi rất cần nhãn hiệu để làm thêm một só...
CÔNG TY TNHH TM & DV BGREEN - Ngày 31/10/2023 01:02 - Đã trả lời

Chậm trễ trả kết quả thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2023-25792

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Cục SHTT, Công ty là đại diện chủ đơn đăng ký nhãn hiệu số đơn 4-2023-25792 nộp ngày 19/06/2023 và điều chỉnh địa chỉ ngày 03/07/2023.Tuy nhiên tới nay, Công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Cục SHTT. Rất mong Cục xem xét cập nhập tiến trình giải quyết để chúng tôi có thể kịp thời theo dõi. Chúng tôi rất...
Doanh nghiệp tư nhân Long Tuấn - Ngày 27/10/2023 03:02 - Đã trả lời

Chậm ra kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-06644 (nộp ngày 26.02.2021)

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan có liên quan, Chúng tôi là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu TSV, người nộp đơn: Doanh nghiệp tư nhân Long Tuấn (số đơn 4-2021-06644, nộp ngày 26.02.2021) Căn cứ Điểm b, Mục 3, Khoản 2 Điều 119 của Luật sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 15, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số...
136 bản ghi trong 14 trang
1 2 3 4 5 ... 14
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 136

PAKN đang xử lý 189

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In