Hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ thiết lập Hệ thống phản ánh, kiến nghị.

Đây là kênh thông tin tương tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với người dân và doanh nghiệp. Theo đó, người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập Hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối internet để gửi, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc trong quy định và thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Thông qua Hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Với tinh thần cầu thị, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đều được Chính phủ lắng nghe. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn theo quy định.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 248

PAKN đang xử lý 199

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In